News

Nástup od 12.4. 2021

Vážení rodičia!
Dňa 12.4. otvára materská škola svoju prevádzku pre všetky deti.
Podmienkou je negatívny test VŠETKÝCH sprevádzajúcich osôb dieťaťa do a z materskej školy, nie starší ako 7 dní.
Prevádzka mš je od 6.30 do 16.30 hod. Povinnosťou detí v zberných triedach bude prekrytie horných dýchacích ciest. Každé dieťa bude mať vo svojej skrinke 2 rúška.