News

Oznam

Na základe usmernenia RÚVZ  v zmysle čl. 5 Metodického usmernenia MŠ SR č. 15/2005 bude pre vysokú chorobnosť detí naša MŠ Sever a Hody od 16.3.2023 do 22.3.2023 zatvorená.

Prevádzka bude obnovená 23.3.2023.

Za pochopenie ďakujeme.