News

OZNAM

Vážení rodičia,

MŠ- Óvoda na Sídlisku Sever (6 tried) bude od 19.06.2023 - 30.06.2023 UZAVRETÁ!

O uzavretí prevádzky rozhodol zriaďovateľ materskej školy: Mesto Galanta, z dôvodu začatia rekonštrukčných prác na budove našej materskej školy.

Oznam

Na základe usmernenia RÚVZ  v zmysle čl. 5 Metodického usmernenia MŠ SR č. 15/2005 bude pre vysokú chorobnosť detí naša MŠ Sever a Hody od 16.3.2023 do 22.3.2023 zatvorená.

Prevádzka bude obnovená 23.3.2023.

Za pochopenie ďakujeme.