OZNAM

Z dôvodu uzavretia prevádzky MŠ bude čiastočná úhrada výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ (školné) znížená o dni, ktoré bola MŠ zatvorená.

Rodičia dostanú poštovné poukážky po nástupe do MŠ.