Zápis do ZŠ 2022/2023

V prílohe nájdete potrebné informácie o zápise detí na školský rok 2022/2023