OZNAM

Vážení rodičia,

MŠ- Óvoda na Sídlisku Sever (6 tried) bude od 19.06.2023 - 30.06.2023 UZAVRETÁ!

O uzavretí prevádzky rozhodol zriaďovateľ materskej školy: Mesto Galanta, z dôvodu začatia rekonštrukčných prác na budove našej materskej školy.