Beseda pre rodičov predškolákov

Dňa 4. apríla 2024 štvrtok o 15.30 h  sa v triede Obláčik uskutoční beseda s p. uč. so ZŠ G. Dusíka ohľadom zápisu a pripravenosti detí do ZŠ. 

Všetci rodičia predškolákov sú očakávaní.