Zápis na šk. rok 2021/2022

Zápis detí do do 1. ročníka bude od 1.apríla do 30.apríla 2021

V prílohe nájdete potrebné informácie o zápise detí na školský rok 2021/2022.