ZÁPIS DO MŠ - PREVZATIE ROZHODNUTÍ

Vážení rodičia,  prevziať rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy si môžete od 10.6. do 27.6.2024, denne v čase od 9.00 - 11.00 hod. a od 14.00 do 15.30  hod.
Na prevzatie rozhodnutia je potrebné priniesť si platný OP a je nutné, aby prišli obaja zákonní zástupcovia dieťaťa!

V prípade, že nemôžu prísť obaja zákonný zástupcovia, tak jeden z nich splnomocní druhého na prevzatie Rozhodnutia.

Splnomocnenie musí obsahovať:

  • meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a číslo občianskeho preukazu splnomocňujúcej osoby
  • meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu splnomocneného