Zápis dieťaťa do MŠ na školský rok 2022/2023

Zápis do Materskej školy - Óvoda, Sídl. Sever, Česká 1453, Galanta sa uskutoční v dňoch: 

                     od 2. do 6. mája 2022.

Po tomto termíne už žiadosti neprijímame. Žiadosť je možné stiahnuť si na stránke školy, alebo si ju osobne prevziať na riaditeľstve materskej školy. Podľa § 144a školského zákona sa na žiadosti o prijatie vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov.

Všetko čo potrebujete vedieť nájdete tu:

Žiadosť o prijatie dieťaťa na školský rok 2022/2023

Podmienky zápisu

Zápis detí do MŠ v Galante