Zápis detí do 1. ročníka ZŠ

Informacie potrebné k zápisu na jednotlivé školy: 

  • Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, 924 01 Galanta