Rozhodnutie o prijatí/ neprijatí dieťaťa do Mš

Vážení rodičia!

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do našej MŠ, si môžte prísť prevziať od 2.6.2022 do 15.6.2022 v čase od 8:30- 15:30 hod.

Pre vydanie rozhodnutia je nutné, aby sa dostavili obaja rodičia aj s platným občianskym preukazom